Schenkingen


Schenkingen voor het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers

Het Reddingmuseum is door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Dit betekent dat u giften, donaties of schenkingen aan het Reddingmuseum kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U kunt een eenmalige gift doen of een periodieke schenking.

Een eenmalige gift kunt u storten op NL48RABO0109036697  t.n.v. Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum onder vermelding van ‘gift, schenking of donatie’. U kunt van te voren hierover contact met ons opnemen, maar het hoeft niet.

Een periodieke schenking kan voor u voordeliger zijn omdat de belastingdienst dan geen minimum drempel of maximum bedrag hanteert. Hiervoor zijn twee regels: 1. u moet tenminste 5 jaar eenmaal per jaar een vast bedrag schenken en 2. hiervoor bij de notaris een ‘akte van schenking ‘ op laten stellen. Deze vorm van schenken – vaak door ouderen die geen erfgenamen hebben – heet ook wel schenken met de ‘warme hand’, omdat u dit bij leven doet. Het voordeel van deze vorm van schenken is dat u kunt genieten van het resultaat van uw schenking en de dankbaarheid die dit geeft.

Mocht u overwegen het Reddingmuseum in uw testament op te nemen en een legaat na te laten (schenken met de ‘koude hand’) dan is het interessant te weten dat het museum door de belastingsdienst vrijgesteld is van successierechten. De directeur van het museum is gaarne bereid u te ontvangen voore en vrijblijvend gesprek hierover. Ook iedere notaris kan u behulpzaam zijn, hierover, maar bijvoorbeeld ook over een Fonds op Naam.