Rijkswerf


Het Reddingmuseum

Sinds 2003 is het Nationaal Reddingmuseum gevestigd op de voormalige Rijkswerf in een gebouw dat vroeger dienst deed als machinewerkplaats. Het gebouw is verrijkt met een fraai uitziende architectonische glazen uitbouw. Het Nationaal Reddingmuseum beslaat drie verdiepingen waar alle museale voorwerpen mooi zijn uitgestald. Direct na de entree is een koffieruimte met winkel. Het is mogelijk hier uw meegebrachte lunchpakketten te nuttigen. 

 


Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers duurzaam

Ambitieuze reductie CO-2 uitstoot

In 2006 heeft het Reddingmuseum zich als doel gesteld de CO2 uitstoot de komende vijf jaren te halveren. Het doel is overeenkomstig het voornemen in 2011.

Overhandigen zonnepaneel

Het gasverbruik is van 47.000 m3 naar 19.500 m3 teruggelopen en het elektriciteitsverbruik van 315.000 naar 190.000 kWh. Dit is bereikt door organisatorische maatregelen, zonnepanelen en LED-verlichting. Er zijn 45 zonnepanelen op het dak geplaatst. Deze zijn geschonken door bedrijven, instellingen en particulieren. Helaas is er geen toestemming twee kleinschalige windturbines op het dak te plaatsen. De Cooperatieve Windmolen Vereniging De Eendragt uit Den Helder was voornemens deze te schenken. Er is ruimte voor nog eens 45 zonnepanelen. Het is een wens van het museum deze de komende jaren te verwerven door schenkingen. Ten gevolge 15 % korting op de gemeentesubsidie vanaf 2013 staat de begroting te veel onder druk om hierin uit eigen middelen te kunnen voorzien.